Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Dezbatere publica  // Browsing posts in Dezbatere publica

Hotararea Consiliului Local nr. 23/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 23/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2018, privind modificarea prin acte adiționale a contractelor de închidere a pajiștilor comunale încheiate între Comuna Pui și proprietarii de animale. HCL 23_2018 privind modificare prin acte aditionale contracte inchiriere pajisti comunale

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 22/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 22/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2018, privind aprobarea execuției bugetului loacal al comunei Pui pe trimestrul I 2018 HCL 22_2018 privind aprobare executie bugetara trimestrul I 2018

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 21/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 21/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2018, privind aprobarea necesității și oportunității investiției ”Înființare distribuție gaze naturale în comuna Pui, județul Hunedoara” HCL 21_2018 privind aprobare necesitate si oportunitate proiect gaz comuna Pui

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 20/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 20/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2018, privind constatarea apartenenței la domeniul public al Comunei Pui a unor imobile din comuna Pui. HCL 20_2018 privind constatare apartenenta imobile la domeniu public

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 19/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 19/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2018, pentru revocarea Hotărârii nr.13/2018 privind propunerea de modificare și completare a bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Pui, județul Hunedoara, însușit prin Hotărârea nr.17/1999, cu modificările și completările ulterioare. HCL 19_2018 privind modificare si completare domeniu public

Read more...