Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Transparenta decizionala  // Browsing posts in Transparenta decizionala

Hotararea Consiliului Local nr. 27/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 27/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2018, privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – I.F.N. în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în valoare de 754.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ”Modernizare și dotare cămine culturale Șerel și Galați, […]

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 26/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 26/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2018, privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Modernizare și dotare cămine culturale Șerel și Galați, com. Pui, județ Hunedoara HCL 26_2018 privind aprobvare valoare de investitie proiect PNDR camine culturale

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 25/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 25/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2018, privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Pui, județul Hunedoara, pentru anul școlar 2018-2019 HCL 25_2018 privind aprobare retea unitati scolare comuna Pui

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 24/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 24/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2018, privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al Comunei Pui” domnului Florea Vasile HCL 24_2018 privind conferire titlu de cetatean onoare veteran razboi Florea Vasile

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 23/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 23/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2018, privind modificarea prin acte adiționale a contractelor de închidere a pajiștilor comunale încheiate între Comuna Pui și proprietarii de animale. HCL 23_2018 privind modificare prin acte aditionale contracte inchiriere pajisti comunale

Read more...