MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALTE DOCUMENTE PUBLICE

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Declarații de avere și de interese

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Transparența veniturilor salariale

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Rapoarte și studii

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Toate documentele de interes public

Anunt privind afisarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Primăria comunei Pui, Judeţul Hunedoara, ROMÂNIA cod postal 337345 str.Republicii, nr. 64 tel. 0254-779101 fax 0254-779234 e-mail: primariapui.@yahoo.com sau primariapui.@gmail.com PRIMĂRIA COMUNEI PUI – ANUNȚĂ UAT Comuna Pui, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2,3 Rușor, începând cu data de 10.10.2016 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Pui, conform art. 14, alin. 1 și 2 din Legea 7/1996, rep. cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de cadastru și publicitate Imobiliară. Copia documentului ( AICI […]

Citește mai mult

Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2015

12.02.2015 Hotărârea nr.1/2015 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Dumitrescu Carmen ( AICI ); 12.02.2015 Hotărârea nr.2/2015 privind completarea Hotărârii consiliului local nr.16/2012 privind alegerea comisiei de validare ( AICI ); 12.02.2015 Hotărârea nr.3/2015 privind validarea unui mandat de consilier ( AICI ); 12.02.2015 Hotărârea nr.4/2015 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pentru anul 2014 ( AICI ); 12.02.2015 Hotărârea nr.5/2015 privind aprobarea execuţiei bugetare pe Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea de Dezvoltare pe trimestrul IV anul 2014 ( AICI ); 12.02.2015 Hotărârea nr.6/2015 privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre consiliul local al comunei Pui şi DGASPC […]

Citește mai mult

Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2014

02.02.2014 Hotărârea nr.1/2014 privind bugetul local al Comunei Pui pe anul 2014 şi estimări 2015-2017 ( AICI ) 02.02.2014 Hotărârea nr.2/2014 privind bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii al Comunei Pui pe anul 2014 ( AICI ) 02.02.2014 Hotărârea nr.3/2014 privind încheierea unei convenţii de colaborare pentru susținerea programului AFTER SCHHOL pentru elevii şcolii gimnaziale din satul Pui ( AICI ) 02.02.2014 Hotărârea nr.4/2014 privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2014 ( AICI ) 02.02.2014 Hotărârea nr.5/2014 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a Comunei Pui pentru 2014-2020 ( AICI ) 02.02.2014 Hotărârea nr.6/2014 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă […]

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email