Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Toate documentele publice  // Website-ul oficial al comunei Pui, cuprinde principalele informatii despre comuna si ofera un canal de comunicare administrativa intre publicul larg si unitatea administrativ-teritoriala.

Hotararea Consiliului Local nr. 20/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 20/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2018, privind constatarea apartenenței la domeniul public al Comunei Pui a unor imobile din comuna Pui. HCL 20_2018 privind constatare apartenenta imobile la domeniu public

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 19/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 19/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2018, pentru revocarea Hotărârii nr.13/2018 privind propunerea de modificare și completare a bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Pui, județul Hunedoara, însușit prin Hotărârea nr.17/1999, cu modificările și completările ulterioare. HCL 19_2018 privind modificare si completare domeniu public

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 18/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 18/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2018, privind asocierea Comunei Pui prin Consiliul Local al Comunei Pui, cu Asociația de Turism Montan ”VIA-RETEZAT” în vederea organizării proiectului ”La pas prin Retezat” HCL 18_2018 privind asociere CL Pui cu asociatia Turism Montan organizare competitie

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 17/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 17/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2018, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială organizat la nivelul Comunei Pui HCL 17_2018 privind aprobare regulament organizare si functionare compartiment asistenta sociala

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 13/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 13/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2018, privind modificarea și completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Pui, județul Hunedoara, însușit prin Hotărârea nr.17/1999, cu modificările și completările ulterioare HCL 13_2018 privind propunere modificare si completare inventar domeniu public

Read more...