Monitorul Oficial Local

MONITORUL OFICIAL LOCAL

În lista de mai jos aveți acces la principalele categorii de documente și informații publice privind activitatea Consiliului Local și relația primăriei cu cetățenii.
Accesați meniul de mai jos.

STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Acest spațiu este rezervat publicării Statutului UAT

 PROIECTE DE HOTĂRÂRI.

HOTĂRÂRI ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Proiecte de dispoziții de primar

Dispoziții de primar

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții de primar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența dispozițiilor de primar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

HOTARARI

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINACIARE

♦ Bugetul pe surse financiare
 Situația plăților (execuția bugetară)
♦ Situația drepturilor salariale potrivit legii precum și alte drepturi prevăzute de acte normative.

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Declarații de avere și de interese

Transparența veniturilor salariale

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public