Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Dezbatere publica  // Browsing posts in Dezbatere publica

Hotararea Consiliului Local nr. 45/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 45/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2018, privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de lucrări pentru proiectul ”Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Uric, canalizare în satele Hobița, Uric, Rîu Bărbat, comuna Pui, județul Hunedoara. HCL 45_2018 privind aprobare organizare licitatie executie lucrari apa canal m72

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 44/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 44/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2018, privind modificarea și completarea Strategiei de achiziții publice pentru anul 2018. HCL 44_2018 privind modificare si completare strategie achizitii publice 2018

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 43/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 43/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2018, privind alegerea președintelui de ședință. HCL 43_2018 privind alegere presedinte de sedinta

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 42/2018

Hotararea Consiliului Local nr. 42/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2018, privind aprobareasolicitării unei scrisori de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – I.F.N. în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în valoare de 186.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ”Dotare Comuna Pui cu utilaj multifuncțional pentru intervenții”. HCL […]

Read more...

Hotararea Consiliului Local nr. 41

Hotararea Consiliului Local nr. 41

Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2018, privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Dotare Comuna Pui cu utilaj multifuncțional pentru intervenții” HCL 41_2018 privind aprobare valoare investitie proiect PNDR utilaj multifunctional pentru interventii

Read more...