Potential

POPULAŢIA
La 1 ianuarie 2012, populaţia stabilă era de 4019 de locuitori

  • La recensământul din 1990 populaţia comunei era de 5370 locuitori, cifra care se păstrează cu mici modificări până în 1999, data la care se consemnează o populaţie de 5341 locuitori. La 1 ianuarie 2006, populaţia stabilă era de 4745 locuitori.
  • Luând în considerare sporul mediu anual din ultimii 10 ani se constată o uşoară creştere a populaţiei în anii 1990-2000 pentru localitatea Pui; în majoritatea satelor se constată o stagnare, sau chiar o uşoară descreştere, datorită unor complexe situaţii de natură economică.
  • În urma recensământului din anul 2011, populaţia comunei este în scădere.

copii

 

În anul 200, structura pe sexe a populaţiei stabile era următoarea:

  • 2012 bărbaţi
  • 2007 femei.

Numărul gospodăriilor populaţiei: 1337

Numărul mediu de persoane/gospodărie: 3,7

Numărul clădirilor din comună: 1658, din care 1656 clădiri cu locuire.

În ceea ce priveste asistenta socială, pe raza comunei Pui, în luna aprilie 2007 au fost înregistrate:
– 119 familii sunt beneficiari de ajutor social (Legea 416/2000),
– 304 sunt beneficiari de alocaţie familială complementară de susţinere (OUG 105/2003).
– 10 copii abandonaţi de către părinţi (plecaţi la muncă în străinătate)
– 6 copii aflaţi în plasament familial
– 80 persoane vârstnice aflate în situaţii de risc, beneficiare de ajutor social
– 25 persoane vârstnice care solicită institutionalizarea
– 35 persoane cu handicap (gr. I, II si III)