Situatia socio-economica

SITUAŢIA SOCIO-ECONOMICĂ

Dezvoltarea economico-socială este influenţată de o serie de factori: amplasarea în reţeaua de localităţi a judeţului, relief, existenţa, exploatarea resurselor naturale, potenţial industrial şi agricol. Dezvoltarea localităţilor amplasate în lunca râului Strei este direct influenţată de producţia agricolă şi de dezvoltarea reţelei naţionale de drumuri.

Amplasarea localităţilor comunei în zona de deal este în relaţie directă cu creşterea animalelor, activitatea preponderentă a locuitorilor din aceste zone.

Din totalul suprafeţei comunei de 22.879 ha, mai mult de jumătate este constituită din terenuri agricole, cu o pondere de 58,56%, iar 9822 de ha sunt acoperite de terenuri forestiere.

Din păcate lipsa infrastructurii – căi de comunicaţie modernizate, reţele edilitare – limitează confortul locuirii în mediul rural, constituind uneori şi un impediment pentru dezvoltarea unor activităţi economice noi.
Dezvoltarea localităţilor amplasate în lunca râului Strei este direct influenţată de producţia agricolă, de potenţialul zootehnic, de dezvoltarea reţelei naţionale de drumuri cât şi de vecinătatea cu municipiul Deva.

Profilul economic al comunei este preponderent agricol (agricultură, zootehnie, pomicultură, sivicultură), practicându-se în prezent agricultura în gospodăriile individuale.

După aplicarea Legii Fondului Funciar, toate C.A.P. -urile s-au dezmembrat, iar construcţiile aferente, fie s-au dezintegrat (Pui, Ohaba Ponor), fie au fost privatizate şi refuncţionalizate în unităţi de mică producţie industrială sau agricolă (fosta fermă Băieşti, C.A.P.-urile din Râu Bărbat, Şerel, etc.).

Activităţile economice ale localităţii Pui sunt acum mai complexe: s-au constituit noi unităţi comerciale şi de prestări servicii atât pentru populaţia comunei, cât şi pentru circulaţia de tranzit care se derulează pe D.N. 66.