HCL 32/2023 privind aprobare mentinere calitate de membru GAL

HCL 31/2023 privind indexare impozite si taxe locale

HCL 30/2023 privind aprobare Regulament organizare si functionare Camin cultural Pui

HCL 29/2023 privind aprobarea organgramei si statului de functii

HCL 28/2023 privind analiza stadiu introducere date registru agricol trim I 2023

HCL 27/2023 privind alegere presedinte de sedinta

HCL 26/2023 privind aprobarea intabularii imobile domeniu public

HCL 25/2023 privind rectificare buget local an 2023

HCL 24/2023 privind mandatare reprezentant CL asociatie Aqua Prest Hunedoara

HCL 23/2023 privind aprobare preturi referinta masa lemnoasa picior an 2023

HCL 22/2023 privind aprobare schimbare destinatie camin cultural Râu Bărbat

HCL 20/2023 privind aprobare cuantum taxa salubrizare in comuna Pui

HCL 19/2023 privind aprobare Regulament taxa salubritate comuna Pui

HCL 18/2023 privind aprobare Studiu oportunitate si alte documente SMID Hunedoara

HCL 17/2023 privind aprobare Plan de lucrari de interes local

HCL 16/2023 privind aprobare Protocol CL Comuna Pui și MMSS

HCL 15/2023 privind aprobare SF proiect Modernizare DC 65 si ulite Ponor

HCL 14/2023 privind aprobare SF Modernizare ulița Pui și ulițe Hobița și Râu Barbat

HCL 21/2023 privind aprobare schimbare destinatie imobile Scoala Râu Bărbat

HCL 13/2023 privind aprobare buget local 2023 si estimari pentru 2024-2026

HCL 11/2023 privind incetarea mandatului Donca Aleodor

HCL 10/2023 privind aprobarea depunerii cererii de finantare PNRR C15

HCL 9/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 8/2023 privind analiza stadiu introducere date registru agricol trim IV 2022

HCL 7/2023 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedent

HCL 6/2023 privind aprobarea executie bugetului local trim IV 2022

HCL 5/2023 privind stabilire salarii de baza

HCL 5/2023 privind aprobare retea scolara an 2023 – 2024

HCL 4/2023 privind invalidarea propunerii privind taxa speciala deseuri

HCL nr.3/2023 privind programul de încărcare mașini electrice

HCL nr.2/2023 privind actualizarea invrstiției pt. modernizarea Căminului culturalȘerel

HCL nr.1/2023, privind aprobarea acoperirii excedentului bugetar

HCL 58/2022 privind aprobare prelungire scrisoare garantare Construire drum agricol Pui

HCL 57/2022 privind aprobare prelungire scrisoare garantare Modernizare camine culturale Galati și Șerel

HCL 60/2022 aprobare Strategie de Dezvoltare a comunei Pui

HCL 54/2022 privind aprobarea rectificării Bugetului local pentru anul 2022

HCL 53/2022 privind aprobarea unei sume pentru sărbătorirea Crăciunului 2022

HCL 52/2022 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 51/2022 privind analiza stadiului de înscrere a datelor in Registrul Agricol al comunei Pui trim. III

HCL 50/2022 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Pui pe trimestrul III 2022

HCL 49/2022 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare cămin cultural Ponor”

HCL 48/2022 privind aprobare indicatorilor proiectului ”Dotare camin cultural Ponor”

HCL 47/2022 privind valorificare masă lemnoasă pe picior

HCL 46/2022 privind revocare HCL 43/2022

HCL 45/2022 privind alocarea unei sume de sprijinire a cultului ortodox din satul Ponor

HCL 44/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Pui pe anul 2022

HCL 43/2022 privind valorificare masă lemnoasă pe picior

HCL 42/2022 privind aprobarea acordării Diplomei de fidelitate – 50 de ani

HCL 41/2022 privind aprobarea premierea sportivului Danciu Laurentiu

HCL 40/2022 privind aprobare rectificare buget local pentru anul 2022

Posted in Toate documentele publice.