Informații publice oferite din oficiu

Anunțuri publice

Informatii publice

Liberul acces la informațiile de interes public este garantat prin lege. Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de Legea 544/2001 și Legea 52/2003 .

Citește aici anunțurile publice

Concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

ANUNȚ

Primăria comunei Pui, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

 • consilier achiziții publice, grad profesional superior, la compartimentul Achiziții publice, din Aparatul de specialitate al primarului
 • inspector, grad profesional superior, la biroul Financiar-contabil din Aparatul de specialitate al primarului
 • inspector, grad profesional superior, la biroul Financiar-contabil din Aparatul de specialitate al primarului.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Pui, județul Hunedoara, în data de 18.05.2021, ora 10:00, proba scrisă.

Concursul constă în trei etape succesive:

 • selecția dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul – se va susține în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul insituției,

AICI Detalii despre concurs

 

Consultare publică asupra Proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Pui pe anul 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, primarul comunei Pui, județul Hunedoara, a inițiat o procedură de consultare publică privind Bugetul local al comunei Pui, județul Hunedoara, pe anul 2021.

Proiectul de buget poate fi consultat:

 • pe pagina de internet a Primăriei comunei Pui, la următoarea adresă www.primaria-pui.ro/informatii publice-buget local/
 • la sediul Primăriei comunei Pui, din localitatea Pui, județul Hunedoara.

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie pe bază de cerere depusă la Secretarul General al comunei Pui.

Potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 273/2006, persoanele interesate pot trimite sesizări, observațiile sau punctele de vedere cu privire la proiectul de buget:

 • prin e-mail la adresa
 • prin poștă la adresa
 • completând formularul electronic atașat mai jos.

Pentru informatii suplimentare vă stăm la dispoziție la nr. de telefon 0254-779101 fax 0254-779234 sau prin e-mail primariapui@yahoo.com

Primar
Victor Tiberiu STOICA


Proiectul de buget pentru anul 2021

Anexa 1. BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022 – 2024 – VENITURI

Anexa 2. BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022 – 2024

Anexa 3. LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2021

Anexa 4. NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI ÎN ANUL 2021  /


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Print Friendly, PDF & Email