Hotararea Consiliului Local nr. 13/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2018, privind modificarea și completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Pui, județul Hunedoara, însușit prin Hotărârea nr.17/1999, cu modificările și completările ulterioare

HCL 13_2018 privind propunere modificare si completare inventar domeniu public

Posted in Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.