Hotararea Consiliului Local nr. 27/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2018, privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – I.F.N. în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în valoare de 754.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ”Modernizare și dotare cămine culturale Șerel și Galați, com. Pui, județul Hunedoara.

HCL 27_2018 privind aprobare scrisoare garantie proiect PNDR camine culturale

Posted in Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.