Hotararea Consiliului Local nr. 42/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2018, privind aprobareasolicitării unei scrisori de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – I.F.N. în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în valoare de 186.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ”Dotare Comuna Pui cu utilaj multifuncțional pentru intervenții”.

HCL 42_2018 privind aprobare scrisoare garantie proiect PNDR utilaj multifunctional pentru interventii

Posted in Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.