Dotarile comunei

DOTĂRILE COMUNEI

Alimentare cu apă potabilă

În prezent sunt alimentate cu apă potabilă în sistem centralizat localitatea Pui – reşedinta de comună şi satele aparţinătoare: Băieşti, Galaţi, Hobiţa, Ponor, Rîu Bărbat, Ruşor, Şerel şi satul Uric. În restul satelor apartinatoare comunei Pui, nu exista alimentare cu apa în sistem centralizat, alimentarea cu apa a locuintelor facându-se din fântâni individuale.

Canalizare

Localitatea Pui – reşedinţa de comună  şi localitatea Galaţi au reţea de canalizare, în restul localităţilor aparţinătoare nu există în prezent canalizare în sistem centralizat.

Energie electrică

Localitatea Pui este străbătută de o serie de reţele electrice de înaltă tensiune 110kV, medie tensiune 20kV şi joasă tensiune 0,4kV.
Sursa de alimentare este staţia de transformare de 110/20kV, amplasată lângă calea ferată, în estul localităţii Galaţi, staţie ce deserveşte cu energie electrică satele din zona sudică a judeţului Hunedoara, inclusiv localitatea Pui.
În general, liniile electrice de înaltă tensiune au traseul peste terenuri agricole şi se apropie de zonele locuite la limitele permise de lege.
Liniile electrice de joasă tensiune sunt amplasate de-a lungul străzilor, alimentând cu energie electrică consumatorii casnici, edilitari şi iluminatul public, prin branşamente aeriene.
Posturi de transformare sunt de tip aerian, montate pe stâlpi de beton.
Puterea transformatoarelor este de 400 kW la o tensiune de 20/0,4 kV.

Alimentarea cu gaze naturale:

În prezent nu există alimentare cu gaz pe teritoriul comunei Pui. Încălzirea se face local cu sobe alimentate cu combustibil solid.

Telefonie

  • Localitatea Pui are un oficiu poştal unde se află o centrală automată.
    Există un numar mare de abonaţi telefonici, conectaţi la această centrală, prin cabluri pozate în mare măsura aerian, pe stâlpii de energie electrică de joasă tensiune.
  • Internet prin reteaua Romtelecom şi reţele GSM
  • Semnal GSM de la toate reţelele de operare din România
  • Centrul de distributie a energiei electrice FREE Pui dispune de o antenă pentru comunicari prin radio – telefon.

Lasă un răspuns