Industria locala

INDUSTRIA

Unităţile industriale şi de depozitare din zonă sunt grupate în localitatea Pui şi Ponor, adiacent căii ferate, acest fapt având implicaţii pozitive în dezvoltarea economică a localităţilor. Astfel, în teritoriul intravilan a localităţii Pui se află unităţile industriale: Balastiera, Agromec, gater şi depozit de lemn. Majoritatea acestor unităţi economice nu reprezintă surse de poluare majoră a mediului.
Zone de producţie industrială se găsesc în localitatea Pui şi în satul Ponor, procentul de 2,33% din totalul intravilanului, fiind semnificativ pentru numărul relativ mic al populaţiei active din industrie.

fca_boltari

Atelier de fabricare a bolţarilor în localitatea Hobiţa.

Lasă un răspuns