Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Hotararea Consiliului Local nr. 46/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2018, privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de furnizare pentru proiectul ”Dotare Comuna Pui cu utilaj multifuncțional pentru intervenții” HCL 46_2018 privind aprobare licitatie utilaj interventii

Citește mai mult

Hotararea Consiliului Local nr. 45/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2018, privind aprobarea organizării procedurii de atribuire a contractului de lucrări pentru proiectul ”Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Uric, canalizare în satele Hobița, Uric, Rîu Bărbat, comuna Pui, județul Hunedoara. HCL 45_2018 privind aprobare organizare licitatie executie lucrari apa canal m72

Citește mai mult

Declarații de avere și de interese

Declaratii de avere si de interese ale membrilor Consiliului Local in anul 2019

CONSILIERI LOCALI Baltean Petru – consilier decl. avere / decl. interese Balușa Violeta – consilier decl. avere /decl. interese Bărbuți Ioan – consilier decl. avere /decl. interese Becuș Camelia Simona decl. avere /decl. interese Ceuță Antonela Florina – consilier decl. avere /decl. interese Creciunesc Doinel – viceprimar decl. avere / decl. interese Donca Aleodor – […]

Citește mai mult

Declarații de avere și de interese consileri locali – 2018

Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor locali pentru anul 2018 BĂLTEAN Petru decl. avere/decl. interese BĂLUŞĂ Violeta decl. de avere/interese BĂRBUȚI Ioan decl. de avere/interese CEUȚĂ Antonela Florina decl. de avere/decl. interese CRECIUNESC Doinel decl. avere/decl. interese DONCA Aleodor decl. avere/decl. interese DRAGOTĂ Maria declaratia de avere/interese FILIP Miron decl. avere/decl. interese GROZA Ion Ilie decl. de avere/interese LEJA Valentin decl. de avere/decl. interese […]

Citește mai mult

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici – 2018

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici pentru anul 2018 BECUȘ Camelia Simona – Secretarul general UAT decl. avere / decl. interese DENCIŞOR Olga – Inspector decl. avere/decl. interese DRAGOTĂ Maria – Inspector decl. avere/decl. interese DUMITRESCU Carmen – Inspector decl. avere/ decl. interese FRENŢONI Carmen Diana – Inspector decl. avere/decl. interese IANCU Mihai – Consilier superior – decl. […]

Citește mai mult

Transparența veniturilor salariale

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public

Declaratii de avere si de interese ale membrilor Consiliului Local in anul 2019

CONSILIERI LOCALI Baltean Petru – consilier decl. avere / decl. interese Balușa Violeta – consilier decl. avere /decl. interese Bărbuți Ioan – consilier decl. avere /decl. interese Becuș Camelia Simona decl. avere /decl. interese Ceuță Antonela Florina – consilier decl. avere /decl. interese Creciunesc Doinel – viceprimar decl. avere / decl. interese Donca Aleodor – […]

Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email