MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALTE DOCUMENTE PUBLICE

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

Consultare publică asupra Proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Pui pe anul 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, primarul comunei Pui, județul Hunedoara, a inițiat o procedură de consultare publică privind Bugetul local al comunei Pui, județul Hunedoara, pe anul 2021. Proiectul de buget poate fi consultat: pe pagina de internet a Primăriei comunei Pui, la următoarea adresă www.primaria-pui.ro/informatii publice-buget local/ la sediul Primăriei comunei Pui, din localitatea Pui, județul Hunedoara. Proiectul de hotărâre se poate obține în copie pe bază de cerere depusă la Secretarul General al comunei Pui. Potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 273/2006, persoanele interesate pot trimite sesizări, […]

Citește mai mult

Consultare publică asupra Proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Pui pe anul 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, primarul comunei Pui, județul Hunedoara, a inițiat o procedură de consultare publică privind Bugetul local al comunei Pui, județul Hunedoara, pe anul 2021. Proiectul de buget poate fi consultat: pe pagina de internet a Primăriei comunei Pui, la următoarea adresă www.primaria-pui.ro/informatii publice-buget local/ la sediul Primăriei comunei Pui, din localitatea Pui, județul Hunedoara. Proiectul de hotărâre se poate obține în copie pe bază de cerere depusă la Secretarul General al comunei Pui. Potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 273/2006, persoanele interesate pot trimite sesizări, […]

Citește mai mult

Consultare publică asupra Proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Pui pe anul 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, primarul comunei Pui, județul Hunedoara, a inițiat o procedură de consultare publică privind Bugetul local al comunei Pui, județul Hunedoara, pe anul 2021. Proiectul de buget poate fi consultat: pe pagina de internet a Primăriei comunei Pui, la următoarea adresă www.primaria-pui.ro/informatii publice-buget local/ la sediul Primăriei comunei Pui, din localitatea Pui, județul Hunedoara. Proiectul de hotărâre se poate obține în copie pe bază de cerere depusă la Secretarul General al comunei Pui. Potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 273/2006, persoanele interesate pot trimite sesizări, […]

Citește mai mult

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Rezultatele fazei de selecție a candidaților la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante

Rezultatele fazei de selecție a candidaților înscriși la concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante: consilier achiziții publice, grad profesional superior, la compartimentul Achiziții publice, din Aparatul de specialitate al primarului inspector, grad profesional superior, la biroul Financiar-contabil din Aparatul de specialitate al primarului inspector, grad profesional superior, la biroul Financiar-contabil din Aparatul de specialitate al primarului. Deschide aici procesul-verbal

Citește mai mult

Declarații de avere și de interese

Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici pentru anul 2020

FUNCTIONARI PUBLICI în anul 2020 Dencișor Olga – inspector decl. avere / decl. interese Dragotă Maria Cristina – inspector decl. avere / decl. interese Dumitrescu Carmen – inspector decl.avere / decl. interese Frențoni Carmen Diana – inspector decl. avere / decl. interese Iancu mihai – consilier superior decl. avere / decl. interese Iloiu Petru – polițist decl. avere / decl. interese Marc Pavel – polițist decl. avere / decl. interese Matei Mihaela Rodica – inspector decl. avere / decl. interese  Rădoni Ioan – inspector decl. avere / decl. interese Revitea George Marcian – inspector decl. avere / decl. interese Stanciu Dorel […]

Citește mai mult

Dedeclarații de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local pentru anul 2020

CONSILIERI LOCALI în anul 2020 Baltean Petru – consilier decl. avere / decl. interese Balușa Violeta – consilier decl. avere /decl. interese Bărbuți Ioan – consilier decl. avere /decl. interese Becuș Camelia Simona decl. avere /decl. interese Ceuță Antonela Florina – consilier decl. avere /decl. interese Creciunesc Doinel – viceprimar decl. avere / decl. interese Donca Aleodor – consilier decl. avere / decl. interese Filip Miron – consilier decl. avere  / decl. interese Groza Ioan Ilie – consilier decl.avere / decl. interese Luca Ioniță Ivașcu – consilier decl. avere  / decl. interese Mara Sabin – consilier decl. avere / decl. […]

Citește mai mult

Transparența veniturilor salariale

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public

Print Friendly, PDF & Email