BIROUL ONLINE

Toate documentele de interes public

Toate documentele publice

Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria comunei PUI.

Vezi aici toate documentele de interes public emise de Consiliul Local și de Primăria comunei Pui

Anunț privind disponibilitatea materiale Măsuri de Mediu și climă MADR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar suprafață agricolă pentru compensarea totală sau parțială a costurilor suplimentare și pierderile de venit suportate de fermieri, regăsindu-se în Măsura 10 – Agro-mediu și climă, Măsura 11 – Agricultura ecologică și Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.

Link: http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html

 

Anunt privind afisarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Primăria comunei Pui, Judeţul Hunedoara, ROMÂNIA
cod postal 337345 str.Republicii, nr. 64
tel. 0254-779101 fax 0254-779234
e-mail: primariapui.@yahoo.com sau primariapui.@gmail.com

 1. PRIMĂRIA COMUNEI PUI – ANUNȚĂ
  UAT Comuna Pui, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2,3 Rușor, începând cu data de 10.10.2016 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Pui, conform art. 14, alin. 1 și 2 din Legea 7/1996, rep. cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de cadastru și publicitate Imobiliară.
 3. Copia documentului ( AICI )

  PRIMAR,
  STOICA VICTOR TIBERIU

Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2015

 • 12.02.2015 Hotărârea nr.1/2015 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Dumitrescu Carmen ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.2/2015 privind completarea Hotărârii consiliului local nr.16/2012 privind alegerea comisiei de validare ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.3/2015 privind validarea unui mandat de consilier ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.4/2015 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pentru anul 2014 ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.5/2015 privind aprobarea execuţiei bugetare pe Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea de Dezvoltare pe trimestrul IV anul 2014 ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.6/2015 privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre consiliul local al comunei Pui şi DGASPC Hunedoara ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.7/2015 privind bugetul local al comunei Pui pe anul 2015 şi estimări pe anii 2016-2018 ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.8/2015 privind bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale comunei Pui pe anul 2015 şi estimări pe anii 2016-2018 ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.9/2015 privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2015 ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.10/2015 privind împuternicirea primarului comunei Pui pentru achiziţia directă a unor produse, servicii sau lucrări prevăzute în Programul de achiziţii publice pe anul 2015 ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.11/2015 privind acordarea unui ajutor de urgenţă ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.12/2015 privind acordarea unui ajutor de urgenţă ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.13/2015 privind acordarea unui ajutor de urgenţă ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.14/2015 privind aprobarea contului de execuţie anuală al Bugetului local,  al Bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul 2014 ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.15/2015 privind aprobarea numărului de posturi de asistent personal pentru anul 2015 ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.16/2015 privind propunerea de atribuire a unor terenuri la Ordinul Prefectului Judeţului Hunedoara ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.17/2015 privind aprobarea închirierii către persoane fizice şi juridice a utilajului buldoexcavator ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.18/2015 privind aprobarea menţinerii Comunei Pui în parteneriatul public – privat Asociaţia Microregiunea Ţării Haţegului – Ţinutul Pădurenilor GAL în perioada 2014 – 2020 ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.19/2015 prin care Consiliul Local al Comunei Pui, ia act de împuternicirea avocaţială încheiată între primarul Comunei Pui şi avocat Eremia Ştefan ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.20/2015 privind aprobarea contractului de asociere cu Parohia Ortodoxă Pui în vederea realizării investiţiei „Centru de tip familial pentru copii în satul Pui, comuna Pui, judeţul Hunedoara” ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.21/2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Pui pentru anul 2015 ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.22/2015 privind aprobarea Devizului General actualizat în luna februarie 2015, privind cheltuielile necesare realizarii lucrării „Canalizarea apelor menajere în satul Pui şi realizarea unei staţii de epurare în satul Pui, comuna Pui, judeţul Hunedoara” ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.23/2015 privind aprobarea execuţiei bugetare pentru secţiunea de Funţionare şi Dezvoltare a trimestrului I, anul 2015 ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.24/2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Pui pe anul 2015 ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.25/2015 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive Măgura Pui 2010 în anul 2015 ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.26/2015 privind aprobare sprijin financiar elevei ALB IUSTINA CRISTINA în vederea participării la etapa naţională a concursului de şah (gimnaziu) ce va avea loc la Giurgiu în luna mai 2015 ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.27/2015 privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Pui, însuşit prin HCL nr.17/1999 cu modificările şi completările ulterioare ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.28/2015 privind aprobarea predării către SC APA PROD SA – operator serviciu de alimentare cu apă, a echipamentelor şi construcţiilor aferente a obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă a satului Ponor şi introducere reţea de apă şi canalizare în satul Galaţi, comuna Pui, judeţul Hunedoara” ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.29/2015 privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producător şi a carnetului de comercializare ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.30/2015 privind aprobarea „Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale SMID, judeţul Hunedoara” ( AICI );
 • 30.05.2015  Hotărârea nr.31/2015 privind aprobarea iniţierii procedurii de închiriere a disponibilului de pajişti, aflate în domeniul privat al comunei Pui ( AICI );
 • 30.06.2015  Hotărârea nr.32/2015 privind organizarea unor festivitaţi cultural artistice în ziua de 15 august 2015 cu ocazia sărbătoririi Zilei Comunei Pui ( AICI );
 • 30.06.2015  Hotărârea nr.33/2015 privind aprobarea sumei de 10.000 lei în vederea organizării Cupei de vară „Măgura Pui 2015” ( AICI );
 • 30.06.2015  Hotărârea nr.34/2015 privind alocarea unor fonduri băneşti pentru biserica din satul Ponor, comuna Pui ( AICI );
 • 30.06.2015  Hotărârea nr.35/2015 privind modificarea şi completarea HCL 67/2005, privind constituirea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în subordinea Consiliului Local Pui ( AICI );
 • 30.06.2015  Hotărârea nr.36/2015 privind acordarea alocaţiei valorice a normei de hrană pentru personalul poliţiei locale ( AICI );
 • 23.07.2015  Hotărârea nr.37/2015 privind alocarea unor fonduri băneşti pentru biserica din satul Ruşor, comuna Pui ( AICI );
 • 23.07.2015  Hotărârea nr.38/2015 privind achiziţionarea unui teren în satul Şerel în vederea realizării unei staţii de pompare a apei aferentă obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă în sistem centralizat a satelor Şerel, Ruşor, Băieşti, comuna Pui, judeţul Hunedoara” ( AICI );
 • 23.07.2015  Hotărârea nr.39/2015 privind aprobarea sumei de 6.500 lei pentru editarea unor cărţi şi broşuri privind bisericile ortodoxe din comuna Pui, judeţul Hunedoara ( AICI );
 • 23.07.2015  Hotărârea nr.40/2015 privind alocarea sumei de 2.000 de lei în vederea asigurării transportului elevilor de la domiciliul la Şcoala Gimnazială Pui, în cadrul proiectului – „Ţara Haţegului CVBRE – Erasmus” ( AICI );
 • 23.07.2015  Hotărârea nr.41/2015 privind completarea inventarului public care aparţin domeniului public al Comunei Pui, însuşit prin HCL 17/1999, cu modificările şi completările ulterioare ( AICI );

Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2014

 • 02.02.2014 Hotărârea nr.1/2014 privind bugetul local al Comunei Pui pe anul 2014 şi estimări 2015-2017 ( AICI )
 • 02.02.2014 Hotărârea nr.2/2014 privind bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii al Comunei Pui pe anul 2014 ( AICI )
 • 02.02.2014 Hotărârea nr.3/2014 privind încheierea unei convenţii de colaborare pentru susținerea programului AFTER SCHHOL pentru elevii şcolii gimnaziale din satul Pui ( AICI )
 • 02.02.2014 Hotărârea nr.4/2014 privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2014 ( AICI )
 • 02.02.2014 Hotărârea nr.5/2014 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a Comunei Pui pentru 2014-2020 ( AICI )
 • 02.02.2014 Hotărârea nr.6/2014 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă scoasă la licitaţie din pădurea comunală Pui pentru anul 2014 ( AICI )
 • 02.02.2014 Hotărârea nr.7/2014 privind împuternicirea primarului comunei Pui pentru achiziţia directă a unor produse servicii sau lucrări cuprinse în Programul Anual de Achiziţii pentru anul 2014 ( AICI )
 • 28.02.2014 Hotărârea nr.8/2014 privind aprobarea execuției bugetare pe Secțiunea Dezvoltare şi Secțiunea Funcţionare pe trimestrul IV 2013 ( AICI )
 • 28.02.2014 Hotărârea nr.9/2014 privind aprobarea contului de execuție anuală a bugetului local, al activităților finanţate din venituri proprii şi bugetul creditelor interne garantate pe anul 2013 ( AICI )
 • 28.02.2014 Hotărârea nr.10/2014 privind aprobarea organizării zilei de 8 Martie – Ziua Femeii ( AICI )
 • 28.02.2014 Hotărârea nr.11/2014 privind aprobarea achiziţionării în sistem leasing a unei autoutilitare ( AICI )
 • 29.03.2014 Hotărârea nr.12/2014 privind aprobarea execuției lucrării „Construire Hală Agroalimentară în Pui” proiect finanţat prin fonduri europene ( AICI )
 • 29.03.2014 Hotărârea nr.13/2014 privind aprobarea Convenţiei de colaborare cu DGASPC Hunedoara ( AICI )
 • 29.03.2014 Hotărârea nr.14/2014 privind aprobarea lucrărilor de împrejmuire a terenului de fotbal din Pui, a cimitirului şi a parcului din Pui, aflat în proprietatea Comunei Pui ( AICI )
 • 29.03.2014 Hotărârea nr.15/2014 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune a pășunilor comunale ( AICI )
 • 17.04.2014 Hotărârea nr.16/2014 privind aprobarea execuției bugetare pe trim. I, anul 2014 ( AICI )
 • 17.04.2014 Hotărârea nr.17/2014 privind modificare şi completare HCL47/2010 privind asocierea Comunei Pui cu persoane fizice şi juridice pentru constituirea de asociaţii pentru dezvoltarea activităților sportive în Comuna Pui ( AICI )
 • 17.04.2014 Hotărârea nr.18/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii a Comunei Pui ( AICI )
 • 17.04.2014 Hotărârea nr.19/2014 privind împuternicirea primarului Comunei Pui pentru depunere cerere subvenţie APIA pentru anul 2014 ( AICI )
 • 14.06.2014  Hotărârea nr.20/2014 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Ciolea Ioan ( AICI  )
 • 14.06.2014  Hotărârea nr.21/2014 privind propunerea de atribuire a unor terenuri prin Ordinul Prefectului județului Hunedoara ( AICI )
 • 14.06.2014  Hotărârea nr.22/2014 privind aprobarea participării Comunei Pui la programul Rabla 2014 în vederea achiziţionării unei autoutilitare ( AICI )
 • 14.06.2014  Hotărârea nr.23/2014 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenta ( AICI )
 • 14.06.2014  Hotărârea nr. 24/2014 privind aprobarea reparației Căminului cultural din Pui ca urmare a calamităţilor naturale produse în data de 10 iunie 2014 ( AICI )
 • 21.06.2014  Hotărârea nr.25/2014 privind dezmembrarea imobilului din CF60557 aparținând domeniului public al Comunei Pui ( AICI )
 • 21.06.2014  Hotărârea nr.26/2014 privind dezmembrarea imobilului din CF60557 şi ieșirea din indiviziune cu loturile de teren aparținând domeniului public al Comunei Pui ( AICI )
 • 21.06.2014  Hotărârea nr.27/2014 privind aprobarea sumei de 8.000 lei pentru organizarea competiției de fotbal „CUPA DE VARĂ – MĂGURA PUI” ediţia 2014 ( AICI )
 • 21.06.2014  Hotărârea nr.28/2014 privind aprobarea sumei de 3.100 lei pentru editarea cărţii „Cântece din satul Galaţi” aparținând poetului popular Ioniciu Iulian din satul Galaţi, Comuna Pui ( AICI )
 • 11.07.2014  Hotărârea nr.29/2014 privind validarea mandatului unui consilier local ( AICI )
 • 11.07.2014 Hotărârea nr.30/2014 privind organizarea evenimentului „Zilele Comunei Pui 15-16 August 2014” ( AICI )
 • 11.07.2014 Hotărârea nr.31/2014 privind aprobarea execuţiei bugetare aferente trimestrului 2 an 2014 ( AICI )
 • 11.07.2014 Hotărârea nr.32/2014 privind aprobare Plan de Analiza si Acoperire Riscuri a comunei Pui 2014 ( AICI )
 • 11.07.2014 Hotărârea nr.33/2014 privind aprobare PUZ Pensiune în satul Ruşor ( AICI )
 • 11.07.2014 Hotărârea nr.34/2014 privind aprobare construire punte pietonala peste râul Rîu Bărbat ( AICI )
 • 12.08.2014 Hotărârea nr.35/2014 privind aprobare modificare articol 2 din HCL 12_2014.pdf ( AICI )
 • 12.08.2014 Hotărârea nr.36/2014 privind aprobare tarif colectare gunoi menajer ( AICI )
 • 12.08.2014 Hotărârea nr.37/2014 privind aprobare dezmembrare imobil intravilan sat Uric ( AICI )
 • 12.08.2014 Hotărârea nr.38/2014 privind aprobare vanzare teren intravilan sat Uric ( AICI )
 • 12.08.2014 Hotărârea nr.39/2014 privind aprobare vanzare teren intravilan sat Pui ( AICI )
 • 12.08.2014 Hotărârea nr.40/2014 privind aprobare acordare ajutor urgenta ( AICI )
 • 12.08.2014 Hotărârea nr.41/2014 privind aprobare anulare geometrie imobil OCPI ( AICI )
 • 27.08.2014 Hotărârea nr.42/2014 privind aprobare depunere proiect „Dotare Cămin Cultural Pui, Comuna Pui, județul Hunedoara” ( AICI )
 • 09.09.2014 Hotărârea nr.43/2014 privind aprobare casare şi demolare construcţie în piaţă ( AICI )
 • 30.09.2014 Hotărârea nr.44/2014 privind aprobare PUZ sala sport şi club recreere in extravilanul satului Ponor ( AICI )
 • 30.09.2014 Hotărârea nr.45/2014 privind încetarea  mandatului de consilier local al dl. Ionescu Edmond Radu ( AICI )
 • 30.09.2014  Hotărârea nr.46/2014 privind conferirea titlu de cetatean de onoare al comunei Pui doamnei Fabian Felicia Magdalena ( AICI )
 • 30.09.2014 Hotărârea nr.47/2014 privind
 • 30.09.2014 Hotărârea nr.48/2014 privind desemnare consilieri locali in consiliul de administrare a Scolii Gimnaziale Pui ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.49/2014 privind rectificare buget local pe anul 2014 ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.50/2014 privind aprobare executie bugetara 2014 ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.51/2014 privind aprobare executie lucrare Alimentare cu apa in Ohaba Ponor ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.52/2014 privind aprobare executie lucrari Extindere retea de alimentare apa in Valea lui Ion ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.53/2014 privind modificarea Anexei 2 – Statul de functii la HCL 18 2014 ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.54/2014 privind alocarea sume pentru Diplome de 50 de ani ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.55/2014 privind revocare HCL nr.5/2010 ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.56/2014 privind asociere Comuna Pui cu parohia ortodoxa Pui ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.57/2014 privind aprobare acordare ajutor urgenta ( AICI )
 • 27.11.2014 Hotărârea nr. 58/2014 privind modificarea art.1 al HCL nr.29/2012 privind desemnarea consilierilor locali, membri în consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Pui ( AICI )
 • 27.11.2014 Hotărârea nr.59/2014 privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr.64/2013 pentru stabilirea unor situaţii deosebite pentru care primarul comunei Pui poate acorda ajutoare de urgenţă ( AICI )
 • 27.11.2014 Hotărârea nr.60/2014 privind alocare sume pentru revelion 2014 ( AICI )
 • 27.11.2014 Hotărârea nr.61/2014 privind alocare sume asigurare transport cor copii in Ungaria ( AICI )
 • 27.11.2014 Hotărârea nr.62/2014 privind alocare sume cadouri copii Craciun 2014 ( AICI )
 • 11.12.2014  Hotărârea nr.63/2014 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2014 ( AICI )
 • 11.12.2014  Hotărârea nr.64/2014 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii a Primăriei Comunei Pui ( AICI )
 • 18.12.2014 Hotărârea nr.65/2014 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pui ( AICI )
 • 18.12.2014 Hotărârea nr.66/2014 privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2015 – 2016 în Comuna Pui ( AICI )
 • 18.12.2014 Hotărârea nr.67/2014 privind aprobarea majorării bugetului local al comunei Pui ( AICI )
 • 18.12.2014 Hotărârea nr.68/2014 privind aprobarea lucrării „Reparare drum comunal DC71 şi a uliţelor în satul Uric” ( AICI )
 • 18.12.2014 Hotărârea nr.69/2014 privind aprobare impozite şi taxe locale aferente anului 2015 ( AICI )
 • 18.12.2014 Hotărârea nr.70/2014 privind aprobare alocare sume pentru concert colinde crăciun ( AICI )
Print Friendly, PDF & Email