Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2014

 • 02.02.2014 Hotărârea nr.1/2014 privind bugetul local al Comunei Pui pe anul 2014 şi estimări 2015-2017 ( AICI )
 • 02.02.2014 Hotărârea nr.2/2014 privind bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii al Comunei Pui pe anul 2014 ( AICI )
 • 02.02.2014 Hotărârea nr.3/2014 privind încheierea unei convenţii de colaborare pentru susținerea programului AFTER SCHHOL pentru elevii şcolii gimnaziale din satul Pui ( AICI )
 • 02.02.2014 Hotărârea nr.4/2014 privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2014 ( AICI )
 • 02.02.2014 Hotărârea nr.5/2014 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a Comunei Pui pentru 2014-2020 ( AICI )
 • 02.02.2014 Hotărârea nr.6/2014 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă scoasă la licitaţie din pădurea comunală Pui pentru anul 2014 ( AICI )
 • 02.02.2014 Hotărârea nr.7/2014 privind împuternicirea primarului comunei Pui pentru achiziţia directă a unor produse servicii sau lucrări cuprinse în Programul Anual de Achiziţii pentru anul 2014 ( AICI )
 • 28.02.2014 Hotărârea nr.8/2014 privind aprobarea execuției bugetare pe Secțiunea Dezvoltare şi Secțiunea Funcţionare pe trimestrul IV 2013 ( AICI )
 • 28.02.2014 Hotărârea nr.9/2014 privind aprobarea contului de execuție anuală a bugetului local, al activităților finanţate din venituri proprii şi bugetul creditelor interne garantate pe anul 2013 ( AICI )
 • 28.02.2014 Hotărârea nr.10/2014 privind aprobarea organizării zilei de 8 Martie – Ziua Femeii ( AICI )
 • 28.02.2014 Hotărârea nr.11/2014 privind aprobarea achiziţionării în sistem leasing a unei autoutilitare ( AICI )
 • 29.03.2014 Hotărârea nr.12/2014 privind aprobarea execuției lucrării „Construire Hală Agroalimentară în Pui” proiect finanţat prin fonduri europene ( AICI )
 • 29.03.2014 Hotărârea nr.13/2014 privind aprobarea Convenţiei de colaborare cu DGASPC Hunedoara ( AICI )
 • 29.03.2014 Hotărârea nr.14/2014 privind aprobarea lucrărilor de împrejmuire a terenului de fotbal din Pui, a cimitirului şi a parcului din Pui, aflat în proprietatea Comunei Pui ( AICI )
 • 29.03.2014 Hotărârea nr.15/2014 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune a pășunilor comunale ( AICI )
 • 17.04.2014 Hotărârea nr.16/2014 privind aprobarea execuției bugetare pe trim. I, anul 2014 ( AICI )
 • 17.04.2014 Hotărârea nr.17/2014 privind modificare şi completare HCL47/2010 privind asocierea Comunei Pui cu persoane fizice şi juridice pentru constituirea de asociaţii pentru dezvoltarea activităților sportive în Comuna Pui ( AICI )
 • 17.04.2014 Hotărârea nr.18/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii a Comunei Pui ( AICI )
 • 17.04.2014 Hotărârea nr.19/2014 privind împuternicirea primarului Comunei Pui pentru depunere cerere subvenţie APIA pentru anul 2014 ( AICI )
 • 14.06.2014  Hotărârea nr.20/2014 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Ciolea Ioan ( AICI  )
 • 14.06.2014  Hotărârea nr.21/2014 privind propunerea de atribuire a unor terenuri prin Ordinul Prefectului județului Hunedoara ( AICI )
 • 14.06.2014  Hotărârea nr.22/2014 privind aprobarea participării Comunei Pui la programul Rabla 2014 în vederea achiziţionării unei autoutilitare ( AICI )
 • 14.06.2014  Hotărârea nr.23/2014 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenta ( AICI )
 • 14.06.2014  Hotărârea nr. 24/2014 privind aprobarea reparației Căminului cultural din Pui ca urmare a calamităţilor naturale produse în data de 10 iunie 2014 ( AICI )
 • 21.06.2014  Hotărârea nr.25/2014 privind dezmembrarea imobilului din CF60557 aparținând domeniului public al Comunei Pui ( AICI )
 • 21.06.2014  Hotărârea nr.26/2014 privind dezmembrarea imobilului din CF60557 şi ieșirea din indiviziune cu loturile de teren aparținând domeniului public al Comunei Pui ( AICI )
 • 21.06.2014  Hotărârea nr.27/2014 privind aprobarea sumei de 8.000 lei pentru organizarea competiției de fotbal „CUPA DE VARĂ – MĂGURA PUI” ediţia 2014 ( AICI )
 • 21.06.2014  Hotărârea nr.28/2014 privind aprobarea sumei de 3.100 lei pentru editarea cărţii „Cântece din satul Galaţi” aparținând poetului popular Ioniciu Iulian din satul Galaţi, Comuna Pui ( AICI )
 • 11.07.2014  Hotărârea nr.29/2014 privind validarea mandatului unui consilier local ( AICI )
 • 11.07.2014 Hotărârea nr.30/2014 privind organizarea evenimentului „Zilele Comunei Pui 15-16 August 2014” ( AICI )
 • 11.07.2014 Hotărârea nr.31/2014 privind aprobarea execuţiei bugetare aferente trimestrului 2 an 2014 ( AICI )
 • 11.07.2014 Hotărârea nr.32/2014 privind aprobare Plan de Analiza si Acoperire Riscuri a comunei Pui 2014 ( AICI )
 • 11.07.2014 Hotărârea nr.33/2014 privind aprobare PUZ Pensiune în satul Ruşor ( AICI )
 • 11.07.2014 Hotărârea nr.34/2014 privind aprobare construire punte pietonala peste râul Rîu Bărbat ( AICI )
 • 12.08.2014 Hotărârea nr.35/2014 privind aprobare modificare articol 2 din HCL 12_2014.pdf ( AICI )
 • 12.08.2014 Hotărârea nr.36/2014 privind aprobare tarif colectare gunoi menajer ( AICI )
 • 12.08.2014 Hotărârea nr.37/2014 privind aprobare dezmembrare imobil intravilan sat Uric ( AICI )
 • 12.08.2014 Hotărârea nr.38/2014 privind aprobare vanzare teren intravilan sat Uric ( AICI )
 • 12.08.2014 Hotărârea nr.39/2014 privind aprobare vanzare teren intravilan sat Pui ( AICI )
 • 12.08.2014 Hotărârea nr.40/2014 privind aprobare acordare ajutor urgenta ( AICI )
 • 12.08.2014 Hotărârea nr.41/2014 privind aprobare anulare geometrie imobil OCPI ( AICI )
 • 27.08.2014 Hotărârea nr.42/2014 privind aprobare depunere proiect „Dotare Cămin Cultural Pui, Comuna Pui, județul Hunedoara” ( AICI )
 • 09.09.2014 Hotărârea nr.43/2014 privind aprobare casare şi demolare construcţie în piaţă ( AICI )
 • 30.09.2014 Hotărârea nr.44/2014 privind aprobare PUZ sala sport şi club recreere in extravilanul satului Ponor ( AICI )
 • 30.09.2014 Hotărârea nr.45/2014 privind încetarea  mandatului de consilier local al dl. Ionescu Edmond Radu ( AICI )
 • 30.09.2014  Hotărârea nr.46/2014 privind conferirea titlu de cetatean de onoare al comunei Pui doamnei Fabian Felicia Magdalena ( AICI )
 • 30.09.2014 Hotărârea nr.47/2014 privind
 • 30.09.2014 Hotărârea nr.48/2014 privind desemnare consilieri locali in consiliul de administrare a Scolii Gimnaziale Pui ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.49/2014 privind rectificare buget local pe anul 2014 ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.50/2014 privind aprobare executie bugetara 2014 ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.51/2014 privind aprobare executie lucrare Alimentare cu apa in Ohaba Ponor ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.52/2014 privind aprobare executie lucrari Extindere retea de alimentare apa in Valea lui Ion ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.53/2014 privind modificarea Anexei 2 – Statul de functii la HCL 18 2014 ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.54/2014 privind alocarea sume pentru Diplome de 50 de ani ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.55/2014 privind revocare HCL nr.5/2010 ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.56/2014 privind asociere Comuna Pui cu parohia ortodoxa Pui ( AICI )
 • 28.10.2014 Hotărârea nr.57/2014 privind aprobare acordare ajutor urgenta ( AICI )
 • 27.11.2014 Hotărârea nr. 58/2014 privind modificarea art.1 al HCL nr.29/2012 privind desemnarea consilierilor locali, membri în consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Pui ( AICI )
 • 27.11.2014 Hotărârea nr.59/2014 privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr.64/2013 pentru stabilirea unor situaţii deosebite pentru care primarul comunei Pui poate acorda ajutoare de urgenţă ( AICI )
 • 27.11.2014 Hotărârea nr.60/2014 privind alocare sume pentru revelion 2014 ( AICI )
 • 27.11.2014 Hotărârea nr.61/2014 privind alocare sume asigurare transport cor copii in Ungaria ( AICI )
 • 27.11.2014 Hotărârea nr.62/2014 privind alocare sume cadouri copii Craciun 2014 ( AICI )
 • 11.12.2014  Hotărârea nr.63/2014 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2014 ( AICI )
 • 11.12.2014  Hotărârea nr.64/2014 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii a Primăriei Comunei Pui ( AICI )
 • 18.12.2014 Hotărârea nr.65/2014 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pui ( AICI )
 • 18.12.2014 Hotărârea nr.66/2014 privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2015 – 2016 în Comuna Pui ( AICI )
 • 18.12.2014 Hotărârea nr.67/2014 privind aprobarea majorării bugetului local al comunei Pui ( AICI )
 • 18.12.2014 Hotărârea nr.68/2014 privind aprobarea lucrării „Reparare drum comunal DC71 şi a uliţelor în satul Uric” ( AICI )
 • 18.12.2014 Hotărârea nr.69/2014 privind aprobare impozite şi taxe locale aferente anului 2015 ( AICI )
 • 18.12.2014 Hotărârea nr.70/2014 privind aprobare alocare sume pentru concert colinde crăciun ( AICI )
Posted in Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.