Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2015

 • 12.02.2015 Hotărârea nr.1/2015 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Dumitrescu Carmen ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.2/2015 privind completarea Hotărârii consiliului local nr.16/2012 privind alegerea comisiei de validare ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.3/2015 privind validarea unui mandat de consilier ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.4/2015 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pentru anul 2014 ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.5/2015 privind aprobarea execuţiei bugetare pe Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea de Dezvoltare pe trimestrul IV anul 2014 ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.6/2015 privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre consiliul local al comunei Pui şi DGASPC Hunedoara ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.7/2015 privind bugetul local al comunei Pui pe anul 2015 şi estimări pe anii 2016-2018 ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.8/2015 privind bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale comunei Pui pe anul 2015 şi estimări pe anii 2016-2018 ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.9/2015 privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2015 ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.10/2015 privind împuternicirea primarului comunei Pui pentru achiziţia directă a unor produse, servicii sau lucrări prevăzute în Programul de achiziţii publice pe anul 2015 ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.11/2015 privind acordarea unui ajutor de urgenţă ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.12/2015 privind acordarea unui ajutor de urgenţă ( AICI );
 • 12.02.2015 Hotărârea nr.13/2015 privind acordarea unui ajutor de urgenţă ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.14/2015 privind aprobarea contului de execuţie anuală al Bugetului local,  al Bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul 2014 ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.15/2015 privind aprobarea numărului de posturi de asistent personal pentru anul 2015 ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.16/2015 privind propunerea de atribuire a unor terenuri la Ordinul Prefectului Judeţului Hunedoara ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.17/2015 privind aprobarea închirierii către persoane fizice şi juridice a utilajului buldoexcavator ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.18/2015 privind aprobarea menţinerii Comunei Pui în parteneriatul public – privat Asociaţia Microregiunea Ţării Haţegului – Ţinutul Pădurenilor GAL în perioada 2014 – 2020 ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.19/2015 prin care Consiliul Local al Comunei Pui, ia act de împuternicirea avocaţială încheiată între primarul Comunei Pui şi avocat Eremia Ştefan ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.20/2015 privind aprobarea contractului de asociere cu Parohia Ortodoxă Pui în vederea realizării investiţiei „Centru de tip familial pentru copii în satul Pui, comuna Pui, judeţul Hunedoara” ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.21/2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Pui pentru anul 2015 ( AICI );
 • 13.03.2015  Hotărârea nr.22/2015 privind aprobarea Devizului General actualizat în luna februarie 2015, privind cheltuielile necesare realizarii lucrării „Canalizarea apelor menajere în satul Pui şi realizarea unei staţii de epurare în satul Pui, comuna Pui, judeţul Hunedoara” ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.23/2015 privind aprobarea execuţiei bugetare pentru secţiunea de Funţionare şi Dezvoltare a trimestrului I, anul 2015 ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.24/2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Pui pe anul 2015 ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.25/2015 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive Măgura Pui 2010 în anul 2015 ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.26/2015 privind aprobare sprijin financiar elevei ALB IUSTINA CRISTINA în vederea participării la etapa naţională a concursului de şah (gimnaziu) ce va avea loc la Giurgiu în luna mai 2015 ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.27/2015 privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Pui, însuşit prin HCL nr.17/1999 cu modificările şi completările ulterioare ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.28/2015 privind aprobarea predării către SC APA PROD SA – operator serviciu de alimentare cu apă, a echipamentelor şi construcţiilor aferente a obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă a satului Ponor şi introducere reţea de apă şi canalizare în satul Galaţi, comuna Pui, judeţul Hunedoara” ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.29/2015 privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producător şi a carnetului de comercializare ( AICI );
 • 08.05.2015 Hotărârea nr.30/2015 privind aprobarea „Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale SMID, judeţul Hunedoara” ( AICI );
 • 30.05.2015  Hotărârea nr.31/2015 privind aprobarea iniţierii procedurii de închiriere a disponibilului de pajişti, aflate în domeniul privat al comunei Pui ( AICI );
 • 30.06.2015  Hotărârea nr.32/2015 privind organizarea unor festivitaţi cultural artistice în ziua de 15 august 2015 cu ocazia sărbătoririi Zilei Comunei Pui ( AICI );
 • 30.06.2015  Hotărârea nr.33/2015 privind aprobarea sumei de 10.000 lei în vederea organizării Cupei de vară „Măgura Pui 2015” ( AICI );
 • 30.06.2015  Hotărârea nr.34/2015 privind alocarea unor fonduri băneşti pentru biserica din satul Ponor, comuna Pui ( AICI );
 • 30.06.2015  Hotărârea nr.35/2015 privind modificarea şi completarea HCL 67/2005, privind constituirea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în subordinea Consiliului Local Pui ( AICI );
 • 30.06.2015  Hotărârea nr.36/2015 privind acordarea alocaţiei valorice a normei de hrană pentru personalul poliţiei locale ( AICI );
 • 23.07.2015  Hotărârea nr.37/2015 privind alocarea unor fonduri băneşti pentru biserica din satul Ruşor, comuna Pui ( AICI );
 • 23.07.2015  Hotărârea nr.38/2015 privind achiziţionarea unui teren în satul Şerel în vederea realizării unei staţii de pompare a apei aferentă obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă în sistem centralizat a satelor Şerel, Ruşor, Băieşti, comuna Pui, judeţul Hunedoara” ( AICI );
 • 23.07.2015  Hotărârea nr.39/2015 privind aprobarea sumei de 6.500 lei pentru editarea unor cărţi şi broşuri privind bisericile ortodoxe din comuna Pui, judeţul Hunedoara ( AICI );
 • 23.07.2015  Hotărârea nr.40/2015 privind alocarea sumei de 2.000 de lei în vederea asigurării transportului elevilor de la domiciliul la Şcoala Gimnazială Pui, în cadrul proiectului – „Ţara Haţegului CVBRE – Erasmus” ( AICI );
 • 23.07.2015  Hotărârea nr.41/2015 privind completarea inventarului public care aparţin domeniului public al Comunei Pui, însuşit prin HCL 17/1999, cu modificările şi completările ulterioare ( AICI );
Posted in Hotărâri ale Consiliului Local, Toate documentele publice.