Monitorul Oficial Local

MONITORUL OFICIAL LOCAL

În lista de mai jos aveți acces la principalele categorii de documente și informații publice privind activitatea Consiliului Local și relația primăriei cu cetățenii.
Accesați meniul de mai jos.

STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

 PROIECTE DE HOTĂRÂRI.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

HOTĂRÂRI ale Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

2018

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

2019

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

2020

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

2021

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

2022

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

2023

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

2024

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Acte administrative emise de primărie

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Proiecte de dispoziții de primar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Dispoziții de primar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții de primar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența dispozițiilor de primar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

HOTARARI

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINACIARE

♦ Bugetul pe surse financiare
 Situația plăților (execuția bugetară)
♦ Situația drepturilor salariale potrivit legii precum și alte drepturi prevăzute de acte normative.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Situația drepturilor salariale

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Declarații de avere și de interese

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Transparența veniturilor salariale

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.